Kanô Eigaku (1790-1867)
Kanô Eigaku (1790-1867)
Fujimoto Tesseki (1817-1863)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Suzuki Shônen (1848-1918) & Eiraku Wazen (1823-1896)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Noro Kaiseki (1747-1828) & Nanki Otokoyama
Ueda Tangai (1863-1939) & Hakuun
Kyôshô
Matsumura Keibun (1779-1843)
Ônishi Chinnen (1792-1851) with Kameda Bôsai (1752-1826)
Kawai Gyokudô (1873-1957)
Deiryû (1895-1954)
Chô Gesshô (1772-1832)
Gan Ku (1749-1838)
Doi Gôga (1817-1880)
Chô Tôsai (1713-1786)
Sekisen, Hattori (1864-1920)
Watanabe Nangaku (1767-1813) & Ôta Nampo (1749-1823)
Kikuchi Hôbun (1862-1918)
Okuhara Seiko (1837-1913)
Katei, Taki (1830-1901)
Mori Ippô (1798-1872)
Anonymous
Go Shun (1752-1811)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Miyata Shizan (1889-1971)