Nakajima
Arita Issei (act 1830s)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Fujii Shôson
Anonymous
Murata Kagen (.. -1849)
Kôgawa Suigaku (born 1905)
Kôgawa Suigaku (born 1905)
Okamoto Sukehiko (1822-1883)
Yamaguchi Sôken (1759-1818)
Anonymous
Anonymous
Numata Kashû (1838-1901)
Kôgawa Suigaku (born 1905)
Miura Gomon (1809-1860)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Kubo Shûsetsu (1824-1877)
Chô Sanshû (1833-1895)
Kishi Ransai (act 1780s)
Suzuki Ukei (1873- >1923)
Hayakawa Baitei (1878-1961)
Anonymous
Hirano Gogaku (1810-1893)
Kishi Chikudô (1826-1897)
Murakami Shôdô (1776-1841)
Yamamoto Baiitsu (1783-1856)