Aiseki (Mokusô Shinkei) (c.1780-1837)
Fûgai Honkô (1779-1847)
Ichida Banri (1770-1842)
Haizan, Yoshitsugu (1846-1915)
Tanaka Hakuin (1866-1934)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Okada Beisanjin (1744-1820) & Okada Hankô (1782-1846)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Ishikawa Ryûjô (1847-1927)
Tachika Chikuson (1864-1922)
Washimi Shunrin (1868-1949)
Kawamura Ukoku (1838-1906)
Sugawara Hakuryû (1833-1898)
Fujimoto Tesseki (1817-1863)
Tomita Keisen (1879-1936)
Kimura Buzan (1876-1942)
Watanabe Seitei (1851-1918)
Kishi Renzan (1804-1859)
Tanaka Nikka († 1845)
Goto Kôho (1882-1958)
Kanô Tan’yû (1602-1674)
Naitô Tôho (1728-1788)
Kawabata Gyokushô (1842-1913)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Okumura Sekiran (1834-1895)
Yokoyama Seiki (1792-1864)
Okamoto Toyohiko (1773-1845)
Umemura Keizan (1866-1934)
Okajima Seikô (1827-1877)
Kôsai (dates unknown)
Hashimoto Ryôka (act. late Meiji)
Yuki Somei (1875-1956)
Takahashi Keibi (1892-1978)
Kita Kadô (1812-1877)
Hisayuki (dates unknown)
Hijiya Bunkei (1899-1951)
Hijiya Bunkei (1899-1951)
Chô.. (dates unknown)
Kitsuda Eihô (1902-1974)
Miyahara Akira (1905-1968)
Shimizu Yoshio (1891-1954)
Ogawa Kojo (1884-1973)
Ogawa Kojo (1884-1973)
Iguchi Tôhakushi (1891-1972)
Iguchi Tôhakushi (1891-1972)
Untei (..-..)
Sasaki Naganobu (1830-1916)
Sengai, Ikawa (1876-1961)
Murase Taiitsu (1804-1881)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Ogawa Sen’yô (1882-1971)
Kôun (dates unknown)
Nantembô (1839-1925)
Tanaka Tesshû (Chishô) (1879-1937)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Doi Gôga (1817-1880)
Sakamoto Kôjô (1875-1969)
Hirai Seigan (20th century)