Tomioka Tessai (1837-1924) ) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Nukina Kaioku (1778-1863)
Mitsui Hanzan (1881-1934) & Mokusen
Yamamoto Baiitsu (1783-1856)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Kutani
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Irie Shikai (1862-1940) & Nishiyama kiln
Irie Shikai (1862-1940)
Irie Shikai (1862-1940)
Tanaka Hakuin (1866-1934) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Dômoto Inshô (1891-1975) & Morino Kakô (1899-1987)
Takebe Hakuhô (1871-1927) & Miura Chikusen I (1854-1915)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
Tanomura Chikuden (1777-1835)
Ikai Shôkoku (1881-1939) & Yamasawa Shôkô (dates unknown)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924)