Kanô Tan’yû (1602-1674)
Momokawa Joen (3rd generation?)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Matsumura Keibun (1779-1843) & Kiyomizu Rokubei II (c.1797-1860)
Tani Bunchô (1763-1840)
Tani Bunchô (1763-1840)
Sôhan Gempô (Shôun) (1848-1922)
Nantembô (1839-1925)
Shibata Zeshin (1807-1891)
Ueda Kôchô (1788-1850)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Taki Katei (1830-1901)
Kawamura Bumpô (1779?-1821)
Umemura Keizan (1866-1934)
Azuma Hekiu (1904-1970)
Taniguchi Hideo (born 1908)
Kawashima Baikan (1902-1977)
Kiichi Kaji (1904-1980)
Hattori Gorô (1871-1930)
Yamada Kôun (1878-1956) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)(act. 1913-1945)
Kamisaka Sekka (1866-1942) & Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Shirai Engan (1894-1976)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Fujiwara Shigetomi (born 1898)
Kiichi Kaji (1904-1980)