Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Kôgawa Suigaku (born 1905)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Hong Sonam (active in Japan c. 1920)
Azuma Hekiu (1904-1970) and Shinzan (dates unknown)
Tokugawa Mitsutomo (1625-1700)
Kawamura Kihô (1778-1852)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Gassaku album by 10 artists
unknown
Sae (Unknown)
Tani Bunchô (1763-1840)
Okutani Shûseki (1871-1936)
Kunii Õyô (1868-1923)
Nomura Bunkyo (1854-1911)
Natori Shunsen (1886-1960)
Natori Shunsen (1886-1960)
Teisai Hokuba (1771-1844)
Mori Sosen (1747-1821)
Haruki Nanko (1759-1839)
Yamamura Kôka (1886-1942)
Kamo no Suetaka (1754-1841)
Daitokuji priest
Hayakawa Baitei (born 1878)
Suzuki Eigyô (born 1880)
Miyake Kôhaku (1893-1957)
Miyake Kôhaku (1893-1957)
Sugawara Hakuryû (1833-1898) (Motomichi)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Hagio Kyûkô (1861-1923)
Morisaki Shunchô (born 1849)
Hô..
Imao Keinen (1845-1924)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Fukada Chokujô (1861-1947)
Gassaku album by 15 artists: Kobayashi Gokyô (1871-1929) and pupils
Tomioka Tessai (1837-1924) & Nishimura Tokusen I (dates unknown)
Unread