Tsuji Kakô (1870-1931)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Mizuno Shinnen (Dates unknown)
Chôjô (Dates unknown)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Kobayashi Tadashi (dates unknown)
Sakamoto Kôjô (1875-1969)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Sakai Hôitsu (1761-1829)
Okada Taishô (1885- c. 1940)
Unread
Asami Kôjô (1890-1974)
Kawakita Kahô (1875-1940)
Kimura Buzan(1876-1942)
Adegawa Shinsui (1879-1943)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Watanabe Kôkan (1877-1938 )
Watanabe Kôkan (1877-1938 )
Ogawa Suison (1902-1964)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Hayashi Buntô (1882-1966)
Okutani Shûseki (1871-1936)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)