Kitakami Seigyû (1891-1970)
Hama Kosho (1894-1990)
Fujiwara Shigetomi (born 1898)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Fujiwara Shigetomi (born 1898)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Kawajima Hiroshi (1910-1994)
Kawajima Hiroshi (1910-1994)
Takahata Bunseki (act 1920s)
Satô Kôkan (1902-1975)
Kawashima Baikan (1902-1977)
Fukuyo Etsuo (1901-1981)
unread
Matsumoto Shisui (1887-1972)
Horie Shunsai (born 1900)
Taniguchi Hideo (born 1908)
Senda Sessanshi (1904-1975)
Yamamoto Shuntei (1889-1985)
Itô Shinsui (1898-1972)
Itô Shinsui (1898-1972)