Ogata Kôrin (1658-1716)
Nantembô (1839-1925)
Aoki Mokubei (1767-1833)
Go Shun (1752-1811)
Kishi Gan Rei (1816-1883)
gassaku album by 19 artists: Ishii Kinryô (1849-1926), Wakabayashi Shôkei (1859-1938), Takahashi Shûka (b. 1878), Yamada Shühei (b. 1877), Hagio Kyûkô (1861-1923), Fukada Chokujô (1861-1947), Nagamatsu Shunyô (b. 1849), Miyoshi Ranseki (b. 1838), Kitamura Hyakkusen (b. 1872), Shiki Shôgaku (act. Meiji)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875) & Shôyokudô (dates unknown)
Kanô Tsunenobu (1636-1713)
Sengai Gibon (1750-1837)
Ekaku Hakuin (1685-1768)
Utagawa Kunihisa I (act 1801-1818) (attr.to)
Utagawa Kunifusa (act 1804-30)
Itô Jakuchû (1716-1800) & Musen Jôzen (1693-1764) (Tangai)
Nagazawa Rosetsu (1754-1799) & Minagawa Kien (1734-1807)
Nagazawa Rosetsu (1754-1799) & Minagawa Kien (1734-1807)
Go Shun (1752-1811) & Hôbin (..-..)
Minagawa Kien (1734-1807) & Nagazawa Rosetsu (1754-1799)
Daishin Gitô (1656-1730)
Soga Shôhaku (1730-1781)
Nichôsai (1751-1802/3)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Ike Taiga (1723-1776)
Ike Taiga (1723-1776)
Ike Taiga (1723-1776)
Ike Taiga (1723-1776)
Ike Taiga (1723-1776)
Ike Taiga (1723-1776)
Hishida Shunsô (1874-1911)
Hishida Shunsô (1874-1911)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Inoda Seii (1906-1976)
Shinso Mizuno (1903-1995)
Hashimoto Dokuzan (Gengi)(1869-1938)
Sôhan Gempô (Shôun) (1848-1922)
Deiryû (1895-1954)
Nantembô (1839-1925)
Jiun Onkô (1718-1804)
Seki Bokuô (1903-1991)
Tsuguharu Foujita (1886-1968)
Kamisaka Sekka (1866-1942) & Kimura Hideo (1872?-1944)
Matsumura Keibun (1779-1843) & Nin’ami Dôhachi I (II) (1783-1855)
Nukina Kaioku (Sûô) (1778-1863)
Matsumura Keibun (1779-1843) & Kiyomizu Rokubei II (c.1797-1860) (Seisai)
Rai San'yô (1780-1832) & Takahashi Dôhachi I (II) (Nin’ami) (1783-1855)
Tanomura Chikuden (1777-1835) & Shôen
Tomioka Tessai (1837-1924) & Tomioka Haruko (1847-1940)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Imao Keinen (1845-1924) & Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945) & Takahashi Seizan (dates unknown)
Dômoto Inshô (1891-1975) & Shôchiku (dates unknown)
Gassaku album by 20 artists (1902): Kikuchi Hôbun (1862-1918) / Mochizuke Gyokkei (1874-1938) / Yamamoto Shôun (1870-1965) / Akaishi Shôun (born 1876) / Taishô / Hirao Chikka (1856-1939) / Katei? / Maekawa Bunrei (1837-1917) / Okumura Setsudô (born 1880) / 11 Seisen / Tanaka Shôsai (born 1867) / Kajino Genzan (1868-1939) / Kôseki / Kawabata Shunsui (1882-1934) / Chôsui / Keiho / Kunii Ôyô (1868-1923) / Yoshida Ryûgai (born 1879)
Hine Taizan, (1813-1869)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Yoshitsugu Haizan (1846-1915)
Gassaku album by 11 artists: Tomioka Tessai (1837-1924), Tomomatsu Entai (1895-1973), Takami Kiyôen (born 1865), Ōshima Tessui (1871-1945), Yamanaka Shinten'ô (1823-1885), Shiio Benkiyô,(1876-1971), Himejima Chikugai (1840-1928), Sugi Chiyôu (1835-1920), Ômi Kaidô (1823-1879), Hirose Seison (1819-1884)
Hrafuku Suian (1844-1890)