Nakajima Kahô (1866-1939)
Tomioka Tessai (1836-1924)
Tomioka Tessai (1836-1924) & Hôzan yaki
Tomioka Tessai (1836-1924) and Yasuda Shôsai II (act 1913-1929)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920) (Shôrin)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914), (Dôhachi VI?)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Tomioka Haruko (1847-1940)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Miura Chikusen I (1854-1915)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi VI (Kachûtei) (1881-1941)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Hakuzan (dates unnown)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tomioka Tessai (1837-1924), Takano Seihô (Goun), Ôbaku Dôgen Ninmyô (1877-1966)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Hakushô (dates unknown)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924)