Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Fukui Kôtei (1866-1937)
Sôichi and Takahashi Shunsai (1927-2011)
Nakajima Kahô (1866-1939) & Takahashi Dôhachi VI (Kachûtei) (1881-1941)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Naitô Tôho (1728-1788)
Kimura Buzan (1876-1942)
Tanaka Nikka († 1845)
Hasegawa Gyokuhô (1822-1879)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Hattori Sekisen (1864-1920)
Okutani Shûseki (1871-1936)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Hôjô (dates unknown)
Nomura Bunkyo (1854-1911)
Mochizuki Gyokusen (1794-1852)
Tenzen (dates unknown)
Miyata Shizan (1889-1971)
Dômoto Inshô (1891-1975) & Morino Kakô (1899-1987)
Takebe Hakuhô (1871-1927) & Miura Chikusen I (1854-1915)