Yokoyama Taikan (1868-1958)
Yokoyama Taikan (1868-1958) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Ogata Kenzan (1663-1743)
Okuhara Seiko (1837-1913)
Mihata Jôryû (act 1830-43)
Mihata Jôryû (act 1830-43)
Tanomura Chokunyû (1814-1907), Hibata Joami (act. Meiji)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Deiryû (1895-1954), Ranzan, Kawata (1881-1957)
Kasumi Bunshô (1905-1998)
Ogata Gekkô (1859-1920)
Anonymous
Tatebe Ryôtai (Kan'yôsai) (1719-1774)
Watanabe Gentai (1749-1820)
Nakajima Yûnen (born 1844)
Kasai Tôu (Born 1824)
Naitô Tôho (1728-1788)
Shibata Zeshin (1807-1891)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Nishiyama Hôen (1804-1867)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Tomioka Haruko (1847-1940)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Shintai (?)
Mano Kyôtei (1874-1934)
Kawabata Gyokushô (1842-1913)
Matsumura Keibun (1779-1843) & Kagawa Kagemoto (Kôchû) (1745-1821)
Takeuchi Muuju (1896-1972)
Kaji Kiichi (1904-1980)