Yamamoto Sekisô (1872-1944) & Matsumoto Shigenobu (1864 - 1950)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Nakamura Kinjô (act Meiji)
Keijû Reikyô (1881-1935)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Ogawa Jihei VII (1860-1933)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Kitakami Seigyû (1891-1970)
Ônishi Chinnen (1792-1851)
Koike Raseki (1898-1983)
Kitakami Seigyû (1891-1970)
Yokoyama Seiki (1792-1864)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Kita Kadô (1812-1877)
Ohashi Suiseki (1865-1945)
Takusô Koji (20th)
Suzuki Shônen (1849-1918)
Sôhan Gempô (Shôun) (1848-1922)
Nantembô (1839-1925)