Mitsui Hanzan (1881-1934) & Mokusen
Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Hakuzan (dates unknown)
Tomioka Tessai (1836-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Hakuzan (dates unknown)
Noro Kaiseki (1747-1828) & Nanki Otokoyama
Ueda Tangai (1863-1939) & Hakuun
Himeji Chikugai (1840-1928) & Wada Tōzan I (Kikusono) (1888-1967)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Yamamoto Sekisô (1872-1944) & Matsumoto Shigenobu (1864-1950)
Yamamoto Sekisô (1872-1944)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Shimizu Kôshô (1911-1999) & Karugayaki
Tanomura Chokunyû (1814-1907) & Kinkazan (dates unknown
Bokusei (dates unknown)
Yamamoto Sekisô (1872-1944)
Kamisaka Sekka, (1866-1942) & Kamisaka Yûkichi (1886-1938)
Hattori Gorô (1871-1930)
Hattori Gorô (1871-1930)